500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

memonizerBLUETOOTH

Gezond verbonden met memon®!

memonizerBLUETOOTH
memonizerBLUETOOTH

Actueel zijn, meegaan met zijn tijd, voortdurend dialogen aangaan, dit zijn de vereisten en de uitdagingen waarmee we in onze moderne tijd te maken hebben.

De memonizerBLUETOOTH beschermt tegen de stralingsbelasting van de draadloze communicatietechniek.

Voordelen

• Biedt bescherming tegen de negatieve informatiestraling
• Harmonisering van de schadelijke informatiefrequenties
• Meer vitaliteit, gezondheid en levenskwaliteit
• Eenvoudig aan te brengen

Gebruik

De memonizerBLUETOOTH harmoniseert draadloze headsets, draadloze gamepads, draadloze toetsenborden, draadloze muizen enz. U hebt per mobiel eindapparaat een transformator nodig. Het basis- of zendstation moet via het stroomnet met een memonizerCOMBI geharmoniseerd worden.

U kunt onze producten gunstig financieren via de greenleasing GmbH.

Heb u vragen over uw individuele situatie? Wij adviseren u met genoegen.

Aanvragen

Heeft u vragen over uw individuele situatie? Wij geven u graag advies. Neem gewoon contact met ons op via "contact" in de navigatiebalk!
Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start