memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom \ memon® \ Filosofie
-
 
  -
 

memon

Filosofie

Onze motivatie


"Als we de natuur beperken tot wat wij hebben begrepen, zijn we niet in staat te overleven." (Hans-Peter Dürr)

In onze huidige, geindustrialiseerde wereld hebben we  perspectieven nodig, die ons opnieuw in  harmonie met de natuur brengen. Anders zal  onze manier van leven de natuur steeds verder verdringen en daarmee  verliezen we steeds meer  de basis van ons leven.

Iedereen kan een kever plattrappen, maar geen enkele wetenschapper ter wereld kan er eentje maken. We  denken dat we vandaag de dag de natuur volledig doorgrond hebben, maar eigenlijk doen we niets meer dan het verstoren van de fundamenten van ons bestaan.

Het bedrijf memon® Milieutechnologie zet zich in voor een beter begrip  voor de verbanden tussen de natuur en de mens. Daarbij willen we de mensen aansporen om bewust met onze natuurlijke bronnen om te gaan. Ieder afzonderlijk kan helpen om de fundamenten van een natuurlijk leven  te behouden, zodat we een gezond en harmonisch leven kunnen leiden - in harmonie met de natuur.

Om dit te bereiken hebben we een nieuw en uitgebreider bewustzijn nodig, evenals de  bereidheid om oude overtuigingen op te geven of te veranderen op grond van nieuwe ervaringen. Maar "Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoomkern" (Albert Einstein).

Daarom is het nu belangrijker dan ooit om onze geest te openen voor nieuwe zienswijzen en perspectieven, zodat leven volgens de wetten van de natuur mogelijk wordt. memon® wil oude vaste overtuigingen ter discussie stellen en beperkte zienswijzen opgeven om zo nieuwe aspecten naar voren brengen die verenigbaar zijn  met het natuurlijke leven.

Ontdek memon® - leef met memon®!

Visie en doel: Technologie en natuur in harmonie

memon® Milieutechnologie wenst een bijdrage te leveren aan een zorgvuldige en bewuste omgang met de natuur en haar hulpbronnen door kennisoverdracht.  Wij vinden het belangrijk de samenhang in de natuur duidelijk en begrijpelijk uit te leggen. Iedereen die in harmonie met de natuur leeft, verbetert zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid en voelt zich letterlijk "kiplekker". Om dit te bereiken zijn een natuurlijke leefomgeving en gezonde voeding nodig. Maar hoe kunnen we dat in praktijk brengen,  als we doorgaan met het overbemesten van onze akkers, het  kappen van onze bossen, het vervuilen van ons water en onze lucht? memon® wil daarom laten zien dat technologie en natuur elkaar niet wederzijds uitsluiten. Een natuurlijk gebruik van onze aarde en haar hulpbronnen ) is al lang mogelijk, zoals de biologische landbouwers tenslotte dag na dag laten zien. De memon® techniek  vult deze mogelijkheden aan door het  verwijderen van negatieve informatie   uit kraanwater, de lucht in huis, elektrosmog en aardstraling en door het ondersteunen van hun  bruikbare functies. Tegelijkertijd geven we in de nieuwsbrief van ons bedrijf "Natürlich Gesund"  uitleg over de recente bevindingen en mogelijkheden om onze gezondheid en de natuur te behouden. Want slechts wanneer een ieder van ons de natuurlijke cyclussen begrijpt en holistisch leeft, zullen we in staat zijn een optimale levenskwaliteit te bereiken en te behouden.

Voorzorgsmaatregelen en  milieubescherming zorgen voor levenskwaliteit


Veel mensen geloven dat we in ruil voor onze moderne technologie genoegen moeten nemen met een beperkte  levenskwaliteit. Als  zich gezondheidsproblemen voordoen, vertrouwen ze op de hulp van de medische wetenschap. Maar is het niet beter om helemaal niet ziek te worden? "Voorkomen is beter dan genezen", was een gezegde van de arts en filosoof Hippokrates in het oude Griekenland. Dit geldt  vooral  voor schades aan het milieu, omdat deze alleen vermeden kunnen worden  door actief en zorgvuldig met het milieu  om te gaan. En zonder een ongerepte natuur kunnen we niet gezond blijven. Daarom pleit memon® voor harmonie tussen mens en natuur. De natuur kan weliswaar veranderd  worden, maar nooit verbeterd. Het  zijn de visie en het doel van memon® Milieutechnologie om een natuurlijk en harmonisch evenwicht terug te brengen in alle levenssferen .

Ervaringen bewijzen de kennis

Naast wetenschappelijke onderzoeken zijn  de persoonlijke ervaringen van de gebruikers erg belangrijk voor ons. Deze ervaringen bevestigen de bevindingen van ons onderzoek in de praktijk: de levenskwaliteit wordt verbeterd, typische beschavingsziektes blijven uit en de gezondheid wordt versterkt op de lange termijn. Deze ervaring alleen leidt vaak al tot een nieuw bewustzijn ten opzichte van de natuur. De memon® producten verbeteren uw levenskwaliteit en verhogen uw welbevinden. Gezondheid is een groot goed. De memon® producten creiren een harmonische omgeving waarin  u opnieuw kracht opdoet,  zich optimaal kunt ontspannnen en lichamelijk gezond kunt blijven.

memon® voert continu onderzoek uit in harmonie met de natuur - leeft  u al met memon®?

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start