memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Veelgestelde vragen

Hier kunt u snel antwoorden op uw vragen vinden. Wanneer er nog vragen onbeantwoord blijven, neem dan gewoon > Contact met ons op!


1.Waarom gaat de informatie die opgeslagen wordt in de transformers  zelfs na 20 jaar niet verloren?
Net als bij een muziek-cd od een geluidsband wordt de informatie voor lange tijd opgeslagen, en dat is ook hier het geval.

2. Hoe kan het effect zonder enige energiebronnen, zoals elektriciteit of magneten, worden bereikt?
Omdat het hierbij gaat om het natuurlijke stralingsveld van materie. Elke boom en elke edelsteen beschikt over een dergelijk veld.

3. Onder welke omstandigheden kan een transformator defect raken ?
Als de transformer wordt geopend, bij heftige schokken en onder invloed van een zeer sterk magnetisch veld, kan dit het geval zijn. Indien verkeerd geïnstalleerd, zal de transformator niet onbruikbaar worden, maar het effect kan zwakker zijn of er kan helemaal geen werking zijn.

4. Kan de transformer beschadigen door demonteren en opnieuw monteren?
Nee, zolang u maar zorgvuldig bent en er geen dingen gebeuren zoals beschreven onder punt 3. Ook mogen er geen noemenswaardige veranderingen in de omgeving plaatsvinden, d.w.z. er moet rekening worden gehouden met de grootte van de ruimten, de hoeveelheden van de waterconsumptie en het stroomverbruik Wanneer men een transformer op dezelfde plaats installeert, moet men ten minste drie dagen wachten alvorens deze te gebruiken.

5. Hoeveel water zou ik moeten drinken om een optimaal ontslakkingsproces te waarborgen?
De aanbevolen hoeveelheid is afhankelijk van de lichaamsgrootte, leeftijd en externe voorwaarden. Twee tot drie liter per dag is een goede richtwaarde.

6. Volstaat één watertransformer voor mijn gehele woning of huis?
Normaal gesproken wel, ja. Wanneer u twee afzonderlijke waterleidingen hebt, kan het noodzakelijk zijn om twee watertransformers te gebruiken, waarbij de kleinere transformer modellen voldoende zijn. Uw adviseur zal u hieromtrent graag adviseren.

7. Wat is de beste manier de transformer te vervoeren?
De beste manier is óf in de originele verpakking óf verpakt in aluminiumfolie, met de glanzende kant naar buiten en schokbestendig.

8. Heeft een grotere transformer een sterker effect?
De verschillende transformers zijn ontworpen voor verschillende niveaus van consumptie. Een grotere transformer verwijdert niet meer informatie dan één transformer van de juiste grootte.

9. Wordt een transformator zwakker na een bepaalde tijd?
Indien correct gebruikt, toont de ervaring tot nog toe aan dat de levensduur van een transformer 20 jaar is De transformer werkt ten volle tot aan het eind van zijn levensduur, vergelijkbaar met een motor die stilstaat wanneer hij zonder brandstof zit.

10. Waar moet ik op letten wanneer ik ga verhuizen?
Vermijd de dingen die vermeld worden onder punt 3. U moet ervoor zorgen de transformer de juiste grootte heeft voor uw nieuw huis. Wanneer u problemen heeft met de installatie, bel dan onze servicehotline: +

11. Waarom zijn er verschillende groottes ?
De grootte wordt aangepast aan het consumptieniveau en de ruimteverhoudingen, om de beloofde levensduur van 20 jaar te waarborgen.

12. Kan ik mij kortdurend slechter voelen nadat de transformer werd geïnstalleerd?
Door het homeopathische principe kan het gebeuren dat klachten in het begin eerst erger worden.

13. Waarom reageren mensen zo verschillend op de transformer ?
Elke persoon is een individu met zijn eigen zwakke punten en leefomstandigheden, zodat iedereen verschillend reageert.

14. Hoe kan ik bestellen en wat gebeurt er dan?
In het gedeelte onder "Contact', kunt u vinden hoe u contact met ons kunt opnemen, door te telefoneren, te faxen, of door ons een e-mail te sturen. Eén van onze adviseurs zal contact met u opnemen en u door het orderproces leiden. Het is ook zinvol, wanneer u een gemoedstoestandsanalyse invult, zodat wij u individueel advies kunnen geven, zodra wij contact met u opnemen.

15. Hoeveel kost een transformer ?
Dit hangt af van de specifieke situatie. Wij zullen graag een individuele offerte opstellen aangepast aan uw wensen.

16. Hoe monteert u de verschillende transformers ?
Gedetailleerde, gemakkelijk te begrijpen installatie-instructies zijn bij elke transformer inbegrepen. U kunt de motorvoertuig- en telefoontransformer heel gemakkelijk zelf installeren. Voor de andere transformers zal uw adviseur u graag helpen.

17. Hoe kan ik testen welk effect de transformer op me heeft?
 Artsen, geneeskundigen zonder artsdiploma en therapeuten die beschikken over een bio-resonantie meetinstrument, biofunctionele systeemdiagnostiek met het expertsysteem IMEDIS of over elektro-acupunctuurmateriaal, of die de vega-test diagnostiek beheersen met gebruik van orgaanampullen of kinesiologie, zijn in staat, het effect te bewijzen. Om een echte indruk te krijgen, moet u een vergelijking vóór en na doen. De adressen van artsen, geneeskundigen zonder artsdiploma en therapeuten kunnen u op verzoek worden verstrekt.

18. Hoeveel transformers heb ik nodig voor een DECT-draadloze telefoon?
Het basisstation moet worden geharmoniseerd met een E-smog transformer. Het is zinvol om deze aan het begin van de elektriciteitsstroom, d.w.z. dicht bij de zekeringdoos te plaatsen, om de hele e-smogverontreiniging in de aangesloten ruimten te harmoniseren. Voor iefere handset is een telefoontransformer nodig.

19. Waarom wordt de lucht via de elektriciteitskabels geïnformeerd?
De muren zitten vol met kabels waarop diverse verbruikers zijn aangesloten, zoals lampen, televisies, wekkerradio's, enz. De stroom die door deze kabels en apparaten vloeit wordt gebruikt als vervoermiddel en antenne voor de informatie.

20. Waarom stroomt het water langs de transformer en niet erdoor?
De transformer heeft een werkingsveld waardoor het water stroomt waarbij het de informatie opneemt. Daarom is het niet noodzakelijk dat het water direct door de transformer stroomt.

21. Wat zit er binnenin de transformer ?
Onze transformers bevatten een besturingsstrip van metaal- en magneetfolie en siliciumkwarts als opslagmedium.

22. Waarom heb ik minder benzine nodig als ik een motorvoertuigtransformer heb?
De herpolarisering van het gehele voertuig vermindert de weerstand van de luchtwrijving, en er ontstaat een effect als bij een magneetzweeftrein, waardoor het brandstofverbruik kan dalen

23. Waarom wordt de E-smog geïntegreerd in alle systemen?
E-smog is tegenwoordig overal aanwezig, zodat men altijd rekening moet houden met deze storingsbron Ook hier werkt memon volgens het totaliteitsprincipe,  daarom wordt de watertransformer alleen samen met een E-smog"transformer geleverd, en de transformator van de luchtionisatie alleen samen met de E-smog-transformer als combi-apparaat..

24. Waarom is er zo weinig wetenschappelijke informatie?
Omdat het effect op het menselijke lichaam individueel is en voor zo veel verschillende mensen niet kan worden gereproduceerd. Desondanks beschikken wij over talrijke testresultaten van erkende wetenschappelijke instituten zie het menupunt "Onderzoek".

25. Waarom verwijdering en niet interferentie of afscherming?

Bij een interferentie blijft de bestaande negatieve informatie aanwezig. Een effectieve afscherming zou leiden tot functionele problemen. Alleen een verwijdering levert de gewenste effecten op. Stelt u zich eens een orkest voor dat wordt beschermd en dat, hoewel u het niet kunt horen, nog steeds speelt. Bovendien veroorzaakt het afschermen ook reflecties, met dezelfde schadelijke gevolgen, alleen op een andere plaats. Let op: een afscherming van 90% betekent niet dat er slechts 10% van het schadelijke effect optreedt - 100% van de negatieve informatie wordt behouden. Daarom is memon niet ontworpen voor interferenties, maar voor het verwijderen van schadelijke informatie!

26. Wat is een Vier"Systeem-Combi-Transformer ?
Een Vier-Systeem"Combi-Transformer is een combinatie van een E-smog en een luchtionisatietransformer. De transformer wordt verbonden met de elektriciteitsbron en heeft zo effect op alle aangesloten ruimten.

27. Wat wordt er eigenlijk getransformeerd?
Alle informatie die zich in de transformer bevindt wordt omgezet.

28. Wat is kwantumtransformatie?
Kwantumtransformatie is de wetenschappelijke term voor informatieoverdracht.

29. Wat gebeurt er als een transformer ator op de vloer valt?
Deze kan daardooe onbruikbaar worden een controle is noodzakelijk.

30. Is de transformator ook geschikt voor gebruik buitenshuis ?
Ja, natuurlijk.

31. Is de transformer verzekerd bij de levering?
Ja, overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van het leveringsbedrijf dat de order uitvoert.

32. Kan ik de transformer teruggeven als hij niet werkt?
Alle transformers worden gecontroleerd door onze afdeling kwaliteitscontrole voorafgaand aan de levering en ze functioneren, tenzij de situaties die onder punt 3. worden vermeld, hebben plaatsgevonden.

33. Hoe lang duurt de levering?
Voor standaardmodellen, over het algemeen rond vijf dagen, voor speciale modellen volgens afspraak.

34. Ondersteunen extra energetische producten het effect van memon® apparaten?
Nee, integendeel - het effect van de systemen van de memon®transformer wordt belemmerd wanneer het met andere systemen wordt gecombineerd. U dient daarom alle apparaten vóór het plaatsen van het memon® systeem te verwijderen.

35. Worden er voor het telefoonnummer + 49 (0) 700/25 500 500 kosten in rekening gebracht ?
Nee, dit is een telefoonnummer dat vanaf elke plaats ter wereld kan worden gebruikt. Wanneer memon binnen Duitsland van locatie verandert, zal dit nummer niet veranderen. Het kan worden gebeld tegen het normale tarief van de Deutsche Telekom.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start