500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom \ Oplossingen \ Telefoon
-
 
  -
 

memon

Telefoon

Gebruik mobiele en draadloze telefoons zonder risico

U wilt dat uw mobiele telefoon geen gevaar vormt voor uw lichaam? U kent  de risicos van mobiele en draadloze telefoons door hun permanente uitstoot van straling met hoge pulserende frequentie? 

Dan biedt  de telefoontransformer  van memon®  een ideale oplossing!

Deze transformer  neutraliseert de schadelijke informatiegolven door gebruik te maken van resonantie, waardoor het lichaam niet langer onderhevig is aan de stress die veroorzaakt wordt door de straling van mobiele of draadloze telefoons.
Dit is bij verschillende wetenschappelijke metingen vóór en na het inbouwen van de transformer  aangetoond.  Hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid of duizelingen door mobiele of draadloze telefoons behoren tot het verleden - met de memon® milieutechnologie

Het werkingsveld van de telefoontransformer
Het werkingsveld van de telefoontransformer

 

Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de Memon® producten geen geneesmiddelen z of medische producten volgens het geneesmiddelenbesluit resp. volgens de Wet op de Geneesmiddelen zijn.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start