memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Informatie over lucht

Wat is lucht?

Vanuit een chemisch perspectief, bestaat de lucht rondom ons uit een verscheidenheid van verschillende stoffen. De belangrijkste elementen zijn stikstof (N2) met ca. 78% en zuurstof (O2) met ongeveer 21%. De derde component is waterdamp (H2O) met ongeveer 1 - 4%, afhankelijk van het niveau van de luchtvochtigheid. Verder zijn er variirende concentraties van de volgende elementen in de lucht: argon (Ar) ca. 1%, koolmonoxide (CO2) ca. 0,03%. Bovendien andere edelgassen (neon, helium, methaan, krypton, xenon), waterstof (H2), distikstofmonoxide (N2O), ozon (O3), stikstofoxide, zwaveloxide, ammoniak, koolmonoxide en, afhankelijk van het gebied, is de lucht ook vol van stof en andere industriele gassen, zware metaalverbindingen, pollen, sporen, micro-organismen of andere ziekteverwekkers, reukstoffen, enz.

De lucht waarvan wij leven

De klimatologische omstandigheden die door de atmosfeer van de aarde en de lucht gecreierd worden, bepalen het leven op aarde. De negatieve invloed van ons high-tech leven heeft het evenwicht tussen de klimatologische omstandigheden en onze natuurlijke omgeving verstoord en virussen, giftige substanties die ronddwarrelen in huis, bacterien en elektro-smog brengen onze gezondheid in gevaar.
Elektrische lading in de vorm van positieve en negatieve ionen, die we niet kunnen waarnemen als dusdanig, zorgt voor een positief levensgevoel en ons fysieke welzijn. De hoeveelheid negatief geladen ionen in de lucht rondom ons is hierbij van fundamenteel belang. Onze lichamelijke behoefte aan negatieve ionen in de lucht stijgt in dezelfde omvang als de voortdurend stijgende verontreiniging.

Mogelijke gevolgen:

 • Concentratieproblemen
 • Nervositeit
 • Geprikkeldheid
 • Uitdrogen van de neusslijmvliezen
 • Gevoelig voor ontstekingen aan de ademhalingswegen
 • Angsten en vatbaarheid voor stress
 • Duizeligheid
 • Snel vermoeid
 • Ademhalingsproblemen
 • Verminderde prestaties

Op langere termijn kunnen er bloedsomloopproblemen en/of allergien en zelfs chronische ziekten optreden.

Luchtsoorten en hun eigenschappen:

Gezonde lucht

De gassen waaruit onze lucht bestaat, aan wisselende verbindingen met elkaar aan. Onder de invloed van natuurlijke en kunstmatige straling " bijv. door bliksemflitsen tijdens onweer " ontstaan ionen (= deeltjes met een elektrische lading)
In normale, gezonde lucht zijn de positieve en negatieve luchtionen min of meer in balans. Hoe meer negatieve ionen per cm3 er aanwezig zijn, hoe beter (gezonder) de lucht is: deze negatieve ionen hechten zich vast aan milieuverontreinigende stoffen, pollen, rookdeeltjes, schimmelsporen, enz. en laten deze naar de grond zakken. Daardoor wordt de lucht gezuiverd.
De afscheiding van de slijmvliezen en de beweging van de trilharen in de neus nemen af, de zuurstofopname verbetert, zodat de ademfrequentie daalt.
Bijvoorbeeld aan zee en in de bergen zijn er 4000 negatieve ionen per kubieke centimeter lucht, terwijl op het platteland er dat slechts 1000 zijn

De lucht stimuleert onder andere de volgende belangrijke biologische processen:

 • De zuurstof helpt bij het afbreken van het voedsel om energie naar de cellen te sturen.
 • Behoud van alle lichamelijke functies
 • Verwijdering van afvalproducten uit het metabolisme
 • Regelt de lichaamstemperatuur

Goede lucht is fundamenteel voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid

De lucht in onze leefruimte

Behalve de uitstoot van gassen veroorzaakt door de industrie en voertuigen die in onze huizen binnendringen, zweven er ook deeltjes van plastic materialen, tapijten, kunstvezels, sigarettenrook, droge centrale verwarming, enz. rond in de lucht in onze leefruimten. Vooral statische ladingen en elektromagnetische velden, formaldehyde en oplosmiddelen in verven en lijm, evenals andere gassen van behandelde materialen van meubilair, muren, plafonds en vloeren, verminderen het aantal belangrijke negatieve ionen in onze lucht enorm. Dit betekent dat onze huizen vaak minder dan 100 negatieve ionen per kubieke centimeter bevatten. Ook geopathische stoorzones kunnen voor een verhoging van de ongezonde positieve ionen zorgen waardoor het gezonde evenwicht tussen plus- en min-ionen verstoord wordt.

 • Wateraders
 • Aardverschuivingen
 • Ertslagen
 • Hartmann net
 • Curry net
 • PWL straal

So hebben wij door al deze invloeden in onze woning een te hoog aandeel aan positieve ionen. De schadelijke invloeden op het welzijn van veel mensen en zelfs op hun sociaal gedrag (bv. agressiviteit) zijn voldoende bekend.

Niet alleen luchtvervuiling en meteorologische invloeden verstoren het evenwicht tussen positieve en negatieve ionen. De wijze waarop de moderne kantoren gebouwd worden heeft ook een enorme invloed: behalve de bekende factoren (zie woning ) is er ook een verhoogd gebruik van elektronica (computers, airconditioning, kopieerapparaten, tl-buizen, enz.) waardoor men in veel kantoorruimtes slechts een hoeveelheid van 30 negatieve ionen per kubieke centimeter meet.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start