500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom \ Oplossingen \ Lucht
-
 
  -
 

memon

Lucht

Adem vrijer met memon®

De blanke man heeft geen aandacht voor de lucht die hij inademt. Als een man, die al vele dagen stervende is, zo is hij gevoelloos voor kwade dampen"."
Seattle, toespraak van het indianenopperhoofd Seattle.

U kent het vast: de lucht in stadswoningen en in kantoren is vaak van slechte kwaliteit, zelfs verstikkend. Dit kan tot extreme moeheid, prikkelingen van het slijmvlies, luchtweginfecties, hoofdpijnen en gebrek aan vitaliteit leiden.

De reden: De zelfreinigende systemen van de lucht worden geblokkeerd door hoge concentraties aan schadelijke stoffen. Door de elektro-smog wordt dit negatieve effect nog verhoogd. De gezonde lucht in de bergen of aan de zee bevat meer dan 3000 negatieve ionen per cm3, terwijl deze in sommige stadswoningen kunnen dalen tot slechts 100 of minder. In sommige kantoren zijn zelfs metingen gedaan van minder dan 30 negatieve ionen per cm3.

Een memon® viersysteem-combitransformer zorgt voor een natuurlijke stroom van de negatieve ionen (van het plafond tot aan de vloer). Dit herstelt de zelfreinigende functie van de lucht. De metingen hebben bewezen dat het aantal ziektekiemen en stofdeeltjes die in de lucht worden gemeten tot 86% kan worden verminderd! Zelfs de fijnst meetbare stofdeeltjes (0,3 µm) kunnen worden gebonden en afgevoerd. De lucht wordt merkbaar verser, de prestaties en de concentratie verbeteren zienderogen. Slechte geuren verdwijnen sneller en mensen met allergien hebben minder klachten.

Adem zuivere lucht in de stad - met de memon® milieutechnologie!

  • U wilt een persoonlijk en gratis advies?

Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen, dat de Memonproducten geen geneesmiddelen of medische producten volgens het geneesmiddelenbesluit resp. volgens de Wet op de Geneesmiddelen zijn.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start