500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Voertuigen

Gezonde autorijden met de memon® voertuigtransformer

Autorijden vormt een bijzondere belastint voor het organisme van de bestuurder.

De permanente trillingen in het voertuig leiden behalve de eigenlijke zitbelasting ook tot een extra samendrukkende belasting van de ruggengraat. Klachten zoals spanning in de nek en schouders en koude voeten door een slechte doorbloeding kunnen het autorijden tot een hel maken.
Niet alleen zijn de slechte luchtkwaliteit door de uitlaatgassen van alle gemotoriseerde verkeersdeelnemers verantwoordelijk voor de extreme situaties tijdens het rijden, ook de elektrosmog van alle ingebouwde technische snufjes en stofdeeltjes van de bekleding, lijm en uitlaatgassen zijn hiervoor verantwoordelijk. En dan houden we nog niet eens rekening met de mentale spanning die door stress in het verkeer wordt veroorzaakt.
De diverse elektronische circuits en de luchtwrijving binnenin de auto veroorzaken eveneens elektromagnetische spanningsvelden die nadelige effecten veroorzaken op het lichaam.

De memon® voertuigtransformer is een zeer efficient hulpmiddel.

De memon® voertuigtransformer harmoniseert alle schadelijke informatie van de elektromagnetische en statische velden. Hij beschermt tegen externe en interne elektromagnetische interferentiegebieden en vermindert de elektrostatische oplading tot een minimum. Door het gehele voertuig te herpolariseren kan zelfs de weerstand van de luchtwrijving worden verminderd. Bestuurders van auto"s hebben zelfs een verminderd brandstofverbruik gerapporteerd.

Allerlei soorten voertuigen zoals auto's, vrachtwagens, campers, bussen, schepen en motorboten profiteren van de memon® voertuigtransformer.

Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de Memon® producten geen geneesmiddelen of medische producten volgens het geneesmiddelenbesluit resp. volgens de Wet op de Geneesmiddelen zijn.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start