memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Verwarming

Verwarm zuiver - met de memon® Verwarmingstransformer !

Wat zou u ervan vinden wanneer de reparatie- of verwarmingskosten zouden verminderen terwijl tegelijkertijd de levensduur van de verwarmingsinstallatie wordt verhoogd ?
Dit kunt u verwezenlijken met de memon® verwarmingstransformer.  Door de bestaande schadelijke trillingsinformatie uit te schakelen en het water in het verwarmingscircuit te harmoniseren, wordt de vorming van roest en kalkaanslag in de leidingen verminderd, met als gevolg dat de levensduur van radiatoren, boilers en leidingen wordt verhoogd Aangezien alle memon® systemen op elkaar zijn afgestemd, heeft de Thermoplus verwarmingstransformer een stabiliserend effect op de luchtkwaliteit, wanneer deze wordt gecombineerd met de 4-systeem-combitransformer van memon® waardoor het klimaat binnenshuis geharmoniseerd wordt en de levensduur van uw verwarmingsinstallatie wordt verhoogd - met de memon® milieutechnologie

Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de Memonproducten geen geneesmiddelen of medische producten volgens het geneesmiddelenbesluit resp. volgens de Wet op de Geneesmiddelen zijn.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start