500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

De plantengroeilaser

De plantengroeilaserstraling is een terrestrisch, hoogenergetisch rasternetwerk, dat helaas nog bij velen (ook radiethesisten) onbekend is en daarom vaak nauwelijks aandacht krijgt. . De straling werd ontdekt en onderzocht door Dr. Oberbach.

Het is een positief geladen elektrisch veld, dat is gericht op de magnetische Noord " en Zuidpool. Het is erg belangrijk dat men hier in alle onderzoeken van storingszones rekening mee houdt, omdat het in afgesloten ruimtes snel verbindingen vormt met andere storingszones (voornamelijk het globale net), niet constant is en zich volgens dr. Oberbach in het donker wel 2 m kan verplaatsen.

 Veel mensen beweren dat een afscherming of harmonisering normaal gesproken niet mogelijk is. Volgens dr. Oberbach is een harmonisering echter heel goed mogelijk. De belangrijkste symptonen zijn: loopneus, jeuk en pijn.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start