memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Gesteenteverschuivingen

Gesteenteverschuivingen

Gesteenteverschuiningen zijn omhooggeduwde aardlagen die zich gedurende eeuwen ontwikkeld hebben. Net als bij rotsbreuken komen verschillende geologische lagen samen, maar de straling is aanzienlijk sterker. Bewustzijnsveranderingen zoals agressie, geïrriteerdheid, depressies, zich afzonderen en ontwikkelingsproblemen doen zich vaak voor. Geologische verschuivingen zijn tektoniek (hebben betrekking op de bewegingen in de aardkorst) zoals kloven, scheuren, holtes en dergelijke, maar ook ertslagen, olie of kolen. Men neemt aan dat microgolfstralingen in beweging gebracht worden door neutronenstralingen.
Het is hoe dan ook duidelijk, dat mensen die langdurig op zo"n plaats verblijven, de meest uiteenlopende symptomen vertonen, zoals bijv. slaapproblemen, geïrriteerdheid, depressies, agressie, paniekaanvallen en nachtmerries.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start