500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Informatie elektrosmog

E- smog - gevaar uit het stopcontact

Elektrosmog beïnvloedt de functies van onze organen veel meer dan men tot voor kort voor mogelijk hield! Vanwege het zeer getechnologiseerde leven dat we nu leiden, worden we dagelijks blootgesteld aan elektromagnetische wisselvelden die, een enorme invloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn!

Heel lang werd de invloed die zwakke elektrische en elektromagnetische velden en golven, zoals die in iedere huishouding voorkomen, op de gezondheid hebben, genegeerd. Tegenwoordig kunnen we hier echter niet meer omheen! Medische onderzoeken hebben aangetoond, dat zelfs zwakke elektrische en elektromagnetische velden een biologische invloed hebben op ons metabolisme. Elektrische leidingen, contactdozen, schakelaars, aangesloten apparaten zoals bedlampjes (zelfs wanneer ze uitgeschakeld zijn!), wekkerradios, babyfoon etc. hebben een ongunstig effect op ons lichaam. Zenuwen en spiercellen krijgen verkeerde informatie.

Zelfs een lage dosis E-smog kan leiden tot een opeenstapeling van de volgende symptomen:

 • Hoofdpijn en migraine
 • Verkramping
 • Concentratiestoornissen
 • Geprikkeldheid, slapeloosheid
 • Nervositeit
 • Verzwakking van het immuunsysteem
 • Nachtelijk zweten
 • Allergieën
 • Leukemie
 • Hart- en vaatziekten
 • Problemen met vegetatieve functies
 • Genetische veranderingen
 • Impotentie
 • Bedplassen

Elektriciteit

De vertechnisering van onze geciviliseerde wereld met velden die veel ruimte beslaan en niet-geïoniseerde golven, is de onberekenbaarste, grootste globale ingreep in al onze natuurlijke, levenssturende, menselijke processen. Deze elektrosmog is natuurvreemd, het is een kunstproduct van onze vertechniseerde tijd - een soort afval van onze moderne industrie. Met het opwekken, het transport en het verbruik van de elektriciteit, ontstaan elektrische en magnetische velden, die voortdurend pathogene (ziekmakende) informatie aan het milieu afgeven.

In ons lichaam worden alle functie gestuurd door kleine elektrische impulsen met een lage frequentie. Aangezien wij voor 70% uit water bestaan - dat een zeer goede elektrische geleider en informatiedrager is - absorberen we vrijwel alle straling als een spons! Dit resulteert in stoornissen (onjuiste commandos in de biologische processen), wat weer stress voor lichaam en geest betekent - en zo kan leiden tot schade aan ons lichaam.

Aan gezondheid kan gewerkt worden - met preventie bereikt men goede gezondheid

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start