memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom
-
 
  -
 

memon

Impressum

Content van deze website is under copyright van

Voor Belgié & Nederland:
memon® Milieu Technologie
Belgié-Nederland

TotalHarmony BVBA
Hommelheide 24 

3511 Hasselt
BTW 863.563.482

Tél. +32(0)11 221 226
Fax: +32(0)11 858 682
Mobil: +32 (0495) 235 959

eMail: jansenluc[at]gmail.com 
          info[at]gezondheitszorg.eu
Geen foto's of tekst kan worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.
Wij zouden er willen op wijzen dat de producten van memon® bionic instruments GmbH geen geneesmiddelen zijn en ze kunnen dus ook niet als zodanig beschouwd worden. Zij kunnen geen medische behandeling vervangen. De memon® transformatoren helpen het lichaam gebruik te maken van de principes van de homeopathie. Dit betekent dat de zelfgenezende krachten van het menselijk lichaam kunnen worden gereactiveerd door zijn energie te harmoniseren en door het verwijderen van pathogene, schade-informatie door fijn stof. Nochtans, bij sommige mensen heeft dit aanvankelijk een verslechtering op korte termijn teweeggebracht, b.v. een versterking van de symptomen, alvorens er een verbetering intrad. memon® bionic instruments GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat al de informatie over de gezondheidsverbeteringen gebaseerd is op rapporten van de ervaringen van kopers en gebruikers van onze producten. De verklaringen van de gebruikers over de gevolgen van onze producten werden niet gecontroleerd op nauwkeurigheid en worden gegeven zonder enige garantie. De graad en de omvang van de verbetering is individueel en afhankelijk van de levensomstandigheden. Ze kunnen bijgevolg enorm variëren.

Copyright: © 2009 by memon® bionic instruments GmbH

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen,naar externe internetpagina's (links) die niet de verantwoordelijkheid van memon® bionic instruments GmbH zijn, kan slechts de aansprakelijkheid van memon® bionic instruments GmbH worden ingeroepen wanneer zij zich bewust was van de inhoud en wanneer het voor haar technisch redelijk mogelijk zou geweest zijn om het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen. memon® bionic instruments GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat, op het tijdsstip van het toevoegen van de link-pagina"s, de inhoud niet onwettelijk was. memon® bionic instruments GmbH heeft geen invloed op het huidige of toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte pagina's. Bijgevolg distantieert zij zich hiermee uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina"s waarvan de inhoud veranderde nadat de link werd toegevoegd. Dit is van toepassing voor alle links en verwijzingen binnen onze eigen website en voor alle invoeringen in de gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die werden opgezet door memon® bionic instruments GmbH. De leverancier van de site waarnaar verwezen werd is alleen verantwoordelijk voor onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en vooral voor schade die uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke informatie voortvloeit, en niet degene die alleen maar via links naar die publicatie verwijst.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start