memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Water maturation feedback

Bernd Bruns
Bernd Bruns

Bernd Bruns, * 1941
Bernd Bruns heeft eerst vele jaren gewerkt als pharmaceutisch onderzoeker vooraleer hij in 1974 begon te werken als lab manager van een zeer groot pharmaceutisch bedrijf. Uitvinder van verschillende technieken van water-verdunnende en wateroplosbare verf. Was eigenaar van op dat moment het grootste amateur fotolaboratorium in West-Duitsland. 1995: Fonds voor "alternatieve energie" in Wiesbaden. Sinsdien heeft hij vele onderzoeken geleid in verband met wateranalyse, het gebruik van regenwater en zonne-energie. Zijn veldwerk wordt internationaal geroemd. In 1996 nam hij de leiding over van het NatuurHeilForum in Wiesbaden.

Water rijpings methode van Bernd Bruns

Streefdoel:

Door de structuur van een vloeibare druppel water zichtbaar te maken kunnen we de kwaliteit van het water onderzoeken. In dit onderzoek zijn er vergelijkingen gemaakt tussen verschillende soorten water: Bronwater, kraantjeswater vanuit verschillende plaatsen en Memon-geharmoniseerd water.

De test:

Rijping van water zorgt voor een energetisering of een beinvloeding van de informatie, inclusief de slechte.
E-smog zorgt voor een "rijping" van het water in de negatieve zin.
Enkel de structuren die we in de natuur vinden blijken "positief" te zijn. Deze structuren kunnen we bijvoorbeeld terugvinden in bloemblaadjes.
 What is important is the "natural" status of the drop examined, i.e. it is circular with a curvature in the middle. This is achieved by treating it with a "starter medium". The stronger light refraction in this test design allows the resulting colour image to be photographed using a special microscope and lens. This allows a Scale to be drawn up, with normal tap water in a poor energy condition at one end and spring water demonstrating a high level of positive maturation at the other. The better the water quality, the more structures resembling the cells of living organisms are seen in the water.
Het is erg belangrijk om de "natuurlijke" status van de waterdruppel te onderzoeken: het is cirkelvormig met een welving in het midden. Dit heeft men bekomen door het te behandelen met een "starter medium". Straalbreking van sterk licht laat toe om het resulterend kleurenbeeld te fotograferen met een speciale microscoop en lens. Hierdoor kunnen we een schaaltekening maken van enerzijds normaal kraantjeswater in slechte energetische toestand en natuurlijk bronwater met een hoog niveau aan positieve rijping aan de andere kant.
Hoe beter de kwaliteit van het water, hoe meer structuren erin worden teruggevonden die gelijkenis vertonen met cellen van levende organismen.

Hieronder zie je een voorbeeld:

Blatt einer WaldrebeBlattartige Struktur von Wasser

Blad van Clematis

Bladstruktur van water

De resultaten:

Dit is een onderdeel van de resultaten, verdere details kan je in het boek lezen van Bernd Bruns: "Achtung Wasser".

Leitungswasser, nicht harmonisiertQuellwassermemon® informiertes Wasser
Niet geharmoniseerd kraantjeswaterBronwatermemon®-geharmoniseerd water

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start