memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Houden van dieren

Willy Baumann
Willy Baumann, landbouwkundig ingenieur HTS

Willy Baumann werd geboren in 1951; hij is gehuwd en hij heeft drie volwassen kinderen. Opleiding tot op de praktijk gericht landbouwkundige in Zwitserland en studie marketing en bedrijfseconomie aan de ingenieursschool voor landbouwkunde in Zollikofen/CH (Zwitserland). Tijdens de uitoefening van zijn beroep volgde hij een studie met een bijkomend diploma in bedrijfsmanagement aan de school voor hoger beroepsonderwijs in Luzern. Na vier leerrijke praktijkjaren in de vee- en vleeshandel, evenals in de vleesverwerking schakelde hij over naar voedseladvies voor de dieren die nuttig zijn voor de landbouw. In het kader van de omzetting van de Zwitserse wetgeving voor dierenbescherming ontwikkelde hij zich steeds meer tot een op de totaliteit gerichte deskundig adviseur voor het houden, voeren en kweken van alle voor de landbouw nuttige dieren volgens de regels van de kunst. Als zaakvoerder van een organisatie voor het kweken van gevogelte leerde hij de mechanismen en strategien kennen van de drie gevogeltekwekerijen die momenteel wereldwijd nog werkzaam zijn. Sindsdien engageert hij zich voor een gevogeltekweek die zich orinteert op het correct houden en voederen. Sinds 1995 is hij bedrijfsleider van het adviesbureau ßko-Marketing GmbH (Ecomarketing BVBA) in Ottenbach/CH. Hij ontwikkelde en realiseerde een functionerende stal met verschillende klimaatzones voor het correct houden van gevogelte. Hij is de auteur van het vakboek "Artgerechte Hühnerhaltung" ("Het correct houden van kippen"). Met zijn vakcompetentie was Willy Baumann meer dan tien jaar in verschillende commissies voor bioverenigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland vertegenwoordigd en wordt hij steeds weer om advies gevraagd.

De opdracht

Tot het optimaal houden van dieren in de landbouw behoren behalve " een omgeving die zo natuurlijk mogelijk is, goede voeding en buitenhokken - de vermindering van schadelijke invloeden op de gezondheid door veranderde veldkrachten.. Juist de laatste jaren blijken de verslechterde milieuomstandigheden een enorm schadelijk effect te hebben de gezondheid van dieren, waardoor de behoefte aan ecologisch aanvaardbare "zachte" tegenmaatregelen steeds  urgenter en noodzakelijker werd.
: Bijzonder urgent blijkt het probleem van de schadelijke invloed van fijnstof te zijn, dat voornamelijk het resultaat is van de veranderde verhouding van de lucht-ionen door elektro-smog. Om te zorgen voor een ongerept milieu  en dus een gezonde en een natuurlijke veestapel, moet men ernaar streven de schadelijke invloeden zo veel mogelijk te verminderen, of volledig te elimineren.

De test

Gespecialiseerde bedrijven in legkippen, fokken de eendagskuikens die door broederijen worden geleverd, op tot volwassen leghennen. In deze periode moeten de kuikens alles leren ter voorbereiding van hun toekomstige omgeving in de verschillende legbedrijven. De kuikens stellen verschillende eisen aan het klimaat, de inrichtingen, het voer en de verzorging gedurende deze 18 weken. De eerste 42 dagen zijn van groot belang voor de latere productieprestaties en het aanleren van de relevante vereisten van de verschillende legstallen. Naast de goede zorgen van de dierenbezitter  heeft het klimaat in de stal een beslissende invloed op de legkwaliteit van de toekomstige leghennen.
De volgende grafiek toont de verschillende sterftecijfers van dieren op 6 boerderijen in 11 productierondes. De richtlijnen van de producent van de dieren zijn gebaseerd op verliezen van 2% tot 4% in de eerste 18 levensweken. De 3 bedrijven die voorzien waren van de memon Combi - en Watertransformers  hadden een duidelijk lager verlies van dieren met 1,24% tegenover 2,42% in de stallen zonder de transformers.
Dit komt overeen met een drastische vermindering van 49% minder sterfte.

Het resultaat
Invloed van de memon® Transformer op de legproductie van 5500 kippen met vrije uitloop.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start