memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom \ Research \ Research \ PMR
-
 
  -
 

memon

PMR

Resonanz-Testgerät

Deze methode verschaft informatie over de ziekmakende informatie (bvb. Electro-smog, amalganen, lood, DDT, additieven) in water, cometica en voedseladditieven. Als je voor lange duur daaraan blootgesteld wordt, kan de schadelijke informatie functionele problemen in je lichaam veroorzaken. De vibratiefrequentie van de schadelijke informatie wordt in kleine witte bolletjes (zoals ze die gebruiken in de homeaopathie als overbrengers voor de remedies) opgeslagen d.m.v. een informatietransfer. Deze witte bolletjes zijn aan het resonantienstrument verbonden met een houder. De procedure is precies hetzelfde voor jouw produktstaal. Als het te testen voorwerp dezelfde frequentie uitzendt als de bolletjes, dan is het prdukt vervuild met de schadelijke informatie. De ontstane reactie, ook resonantie genoemd, is aanwijsbaar via de wijzer.

Fysisch - medische resonantiemeting (PMR)

Het doel:

Het effect bewijzen van de memontransformator door memon-geharmoniseerd water te vergelijken met gewoon kraantjeswater.

De test:

Het instituut voor energieveldmeting, frequentie testen en Analyses (INEFA) gebruikte een computer-gestuurd frequentie- meetinstrument om de aanwezigheid van ziekmakende interferentie te testen, zoals e-smog, wateraders, aardstralen, celnucleair membraan (vlies), DDT, kwik, koper en andere vernietigende stoornissen in het water. Bij de vorming van de ziekmakende frequenties op het meetinstrument, vertoont de wijzer wel of geen resonantie op het geteste produkt. Als het resonantie aanduidt, betekent dit de aanwezigheid van ziekmakende vibraties. Als, bijv., de frequentie tot 99.5 (e-smog) oploopt en het product in resonantie komt, betekent dit dat er e-smog aanwezig is;

De resultaten:

Kraantjeswater met memon-transformator systeem: polarisatieniveau: rechts-polair, frequentiepatroon in overeenstemming met het lichtspectrum: rond 770 mm.
Datum: 23.08.2004

28 interference incidences

19 interference incidencesHet resultaat "niet bewezen" betekent dat er geen resonantie was voor de relevante stoornis, d.w.z. dat de gebruikte methode, hier de memon® transformator werkt.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start