500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Koper chloride kristallisatie

Peter Dinter
Peter Dinter, * 1947 in Munich

Al meer dan 20 jaar werkt Peter Dinter in het Technisch College in Munchen als laboratoriummanager in fysische chemie, fysische technologie en milieutechnologie. Daarvoor werkte hij als chemisch technieker in de chemische sektor en in de researchafdeling van het instituut voor organische chemie. Zijn vele jaren van professionele ervaring staan hem toe om onderzoeksprojecten van grote verscheidenheid uit te voeren. Samen met zijn werk als geologisch specialist en feng shui raadgever, is hij ook genteresseerd in de aspecten van de natuur, waardoor hij baanbrekend werk heeft verricht in zijn onderzoek naar kristallisering van koper(II)chloride in gedefinieerde waterige oplossingen om het verschil te bewijzen tussen kraantjeswater, zijnde niet-geharmoniseerd water en energie-geharmoniseerd water. P.Dinter ontwikkelde deze methode, die aanvankelijk gebruikt werd om de organische voedselproduktie te bewijzen, verder tot een efficinte manier om wateranalyses te doen...en dit met zeer merkbaar succes!

Er is wetenschappelijk bewijs van hoe verschillend geharmoniseerd Memon water is in vergelijking met kraantjeswater uit Munchen, door de koperchloride kristallisatie-test uit te voeren

Um zu gewährleisten, dass alle Kristallationsansätze unter den gleichen physikalischen Bedingungen ablaufen, wurde ein Kristallationsapparat entwickelt, der folgende Ansprüche erfüllt:

 1. Er steht erschütterungsfrei auf einem Wägetisch.
 2. Die Temperierung der beiden Kristallationskammern erfolgt von außen mit Hilfe eines Kryos/Thermostaten und Heizschläuchen, die an den Innenwänden der beiden Kristallationskammern befestigt sind.
 3. Die Fläche, auf der die Petrischalen mit der Kristallisierflüssigkeit stehen, ist an allen Stellen gleichmäßig erwärmt.
 4. Die Kammern sind gegenseitig durch Aluminiumfolie (blanke Seite) abgeschirmt. Es kann so zu keiner Informationsübertragung kommen.
 5. Luftschlitze, die nur in eine Richtung weisen, erlauben der verdunstenden Feuchtigkeit, zwangfrei (kein Durchzug) abzuziehen.
 6. Das durchgetrocknete Holz der einzelnen Kammern nimmt überschüssige Feuchtigkeit aus der Kleinatmosphäre der Einzelkammer.
 7. Die Schlauchzuleitung läuft an einem Transformer vorbei, der die Aufgabe hat, Störinformationen im Heizwasser zu kompensieren.

Het voorwerp:

De hier toegepaste methode werd gebruikt om de organische echtheid van fruit-en groenteteelt te bewijzen in het onderzoekscentrum van het Goethe instituut voor antropologische wetenschappen in Dornach (Zwitserland).
De resultaten van de, onder speciale voorwaarden gekweekte, waterkristallen zijn intensief onderzocht en genterpreteerd en leveren belangrijke informatie omtrent de vraag of bepaalde landbouwproducten wel of niet organisch zijn. Deze methode wordt toegepast sinds 2001 en is wetenschappelijk bewezen. Desondanks is het controleren van de w¡terkwaliteit op deze manier tot nog toe uniek...

De test:

Op 1 september 2005 werden 10 polystyrene schalen gevuld met gewoon kaantjeswater uit Munchen en met memon®- geharmoniseerd kraanweter onder dezelfde kondities.
Een koper clorideoplossing werd toegevoegd en deze werden dan in een kristallisatiemachine gezet. Na 48 uur kristallisatietijd werden de schalen uit de machine gehaald en visueel vergeleken...

Volgende waarnemingen werden vastgesteld:

 • het Memon-geharmoniseerd water kristalliseerd 12 uur later dan het gewone kraantjeswater.
 • Gedurende de kristallisatie met de verzadigde oplossing (24,00 gr. Koperchloride en 25,00 gr water werden getest) werd het duidelijk dat het memon®-geharmoniseerde water de koperchloride duidelijke gekristalliseerde bloemen doet aanmaken aan de rand van de schaal.
 • De schalen met het gewone kraantjeswater lieten geen duidelijke kristallen naalden van deze aard zien!


De Ergebnis

 

"Normal" Munich tap waterMunich tap water, memon®-harmonised
Münchener Leitungswasser - NormalMünchener Leitungswasser - memon® harmonisiert
Formatie van suiker-achtige,vormelozer kristallen aan de rand van de schaal, met korte kristallen naalden van niet meer dan 24 mm langFormatie van langere kristallen die buiten het beschikbare oppervlakte reiken, met mooie duidelijke naaldstructuur, die tot 28 mm boven de rand van de schaal uitgroeien.


Niet geharmoniseerd kraantjeswater:

 • Van de 10 testen kristalliseerden er 7 tot 24mm hoog, beginnende van beneden tot aan de rand van de schalen. Deze kristalstructuren waren voornamelijk samengeblokt. Er zijn slechts enkele klein kristallen naalden te zien.
 • Onder een microscoop (10X) vertonen deze kristallen vormen witte gekristalliseerde insluitingen (vermoedelijk calcium-carbonaat en/of calciumsulfaat)

memon®-geharmoniseerd kraantjeswater

 • De 10 testen kristalliseerden vanaf de bodem tot 28mm hoog. Er waren ook dunne, verticale koper(II)chloridekristallen die zich weinig hadden gehecht aan de oppervlakte.
 • De koper(II)chloridekristallen geproduceerd in een oplossing van memon-geharmoniseerd water vertoonde duidelijk minder witte gekristalliseerde insluitingen. Dikwijls waren de geproduceerde kristallen naalden, die tot 28 mm over de rand uitgroeiden, bedekt met een witachtige gekristalliseerde minerale deklaag (vermoedelijk calcium-carbonaat of calciumsulfaat)Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start