500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Hagalis kristalanalyse

Andreas Schulz
Andreas Schulz
* 1965, studeerde filosofie en Spaans in Tübingen, studeerde geneeskunde en natuurgeneeskunde. Intensief wetenschappelijk onderzoek van medicijnen en medicijnproductie, opleiding tot natuurgeneeskundige heeft een eigen praktijk. Heeft een onderzoekslaboratorium opgericht waar onderzoek wordt gedaan naar medicijnen en nieuwe productiemethodes. Ontwikkelde de kristalanalyse, als nieuwe diagnosemethode en kwaliteitsanalysetechniek o.a. voor waterkwaliteit. Oprichter van een medicijn- en laboratoriumbedrijf. Medeoprichter van een onderzoekslaboratorium voor kristalanalyse in de V.S. In 2000 oprichter van Hagalis AG, laboratorium voor kwaliteitsanalyse op het gebied van levensmiddelen, water en voorwerpen in het dagelijks gebruik..

http://www.hagalis.de/

De opdracht

Binnen een vergelijkend wetenschappelijk onderzoek moeten met de nieuwe methode van de kristalanalyse verschillende watermonsters worden onderzocht om tot conclusies te kunnen trekken over de kwaliteit van de levenskrachten in de monsters.

De test

Met deze speciale methode kunnen alle stoffen, zoals bijv. water of bloed, zonder de toevoeging van chemische stoffen of oplosmiddelen worden onderzocht. De kristalbeelden worden verkregen na verscheidene stadia, kunnen op elk ogenblik uit hetzelfde monster worden gereproduceerd en worden vervolgens visueel geanalyseerd. Factoren zoals vorm, randstructuren, donkere gebieden en kristalgrootte worden in overweging genomen. Een stervormige of hexagonale structuur is een teken voor de bestmogelijke waterkwaliteit.

Door de eenvoudige voorstelling van de kristalstructuren kunnen ook leken de kwaliteitsniveaus van stoffen gemakkelijk herkennen.

De afzonderlijke stappen

  1. Distillatie van het monster bij lage temperaturen zonder toevoeging van water of andere oplosmiddelen.
  2. Extractie van kristalzout van het distillaatresidu door verassing en calcinatie.
  3. Samenvoeging van distillaat en kristalzouten gevolgd door nemen van microscoopdia.
  4. Ontwikkeling van kristalbeelden.

Hier ziet u de vergelijking van onbehandeld water met water dat met memon is geharmoniseerd.

Het resultaat

Neutraal monster van leidingwater van de stad Überlingen.Watermonster, geharmoniseerd met memon®
Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start