500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Biophotonen analyse

Electroluminescentie van water

Prof. Dr. rer. nat. Fritz Albert Popp

Prof. Dr. rer. nat. Fritz Albert Popp

Dhr. Popp studeerde fysica, heeft een graad in experimentele fysica, won de Röntgen prijs van de Afdeling Fysica aan de Universiteit van Würzburg, Behaalde een Doctor-aatstitel in Theoretische Fysica, is docent en benoemd tot Professor door de senaat van de Universi- teit van Marburg. Hij wordt vermeld de ontdekker te zijn van "biophotonen". In 1976, samen met Bernhard Ruth, ontdekte hij zwakke licht emissies van biolog- ische systemen en bewees dat deze straling door elk levend organisme wordt uitgezonden. Hij verbeterde dusdanig de biophotonen analyse, zodat het voor kwaliteitsmetingen in de voedselindustrie zou kunnen worden gebruikt.

Het doel

De methode van de biophotonen analyse werd gebruikt om de kwaliteit van water te beoordelen. Dit proces wordt ook gebruikt bij het testen van voedsel en gebruikt het vermogen van levende cellen om licht deeltjes (fotonen) uit te zenden. Hoe hoger de vitaliteit en de interne orde van het geteste materiaal, hoe hoger het aantal uitgezonden biophotonen.

De test

Wij namen twee watermonsters van de zelfde kraan. Het monster 1 was normaal kraanwater, alvorens monster 2 te nemen plaatsten wij een watertransformator op de waterleiding, een door Winfied M Dochow ontwikkeld toestel. Beide monsters werden onderworpen aan biophotonanalyse om de overblijvende toxineniveaus te meten. De test werd aangevraagd door Dhr. Moll en Dhr. Dochow en werd uitgevoerd op 18/08/2005.

Het resultaat

Niet geharmoniseerd kraantjes water
Geharmoniseerd water

(Grafische diagram voor een duidelijker beeld)

De grafiek toont een duidelijke vermindering van schadelijke informatie in het geharmoniseerde water, met de methode van Winfried M. Dochow.

Meer informatie kan worden verkregen op de website van F.A. Popp: http://www.biophotonen-online.de/

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start