memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Accupunctuur meting

Dr. med. Reinhold Voll 1909-1989

Dr. med. Reinhold Voll 1909-1989

In de jaren '50, kwam de Duitse acupuncturist Dr. Reinhold Voll met het idee op de proppen om de bevindingen van de acupunctuur uit de Chinese geneeskunde verder te bestuderen en inzichtelijker te maken. De methode die hij ontwikkelde, maakt het mogelijk in een vroeg stadium de oorzaken van ziekten te herkennen en te behandelen. In 1976, stelde Voll zijn bevindingen en ervaringen op dit gebied voor in het "7de speciale supplement van Voll door de Internationale Vereniging van de elektro-acupunctuur ".

http://www.eav.org/

Het doel

Door de 40 acupunctuur controlepunten op de handen en de voeten te meten, kon men de energiesituatie in het lichaam bepalen. Het doel was het resultaat te vergelijken bij een persoon die memon geharmoniseerd water dronk ten opzichte van iemand die "bronwater G" dronk. Homeostase betekent het vermogen van een systeem om zich stabiel te houden, b.v. een constante temperatuur voor warmbloedige schepsels.

De meting

Een eerste meting werd uitgevoerd om de feitelijke huidige energietoestand van de testpersoon te noteren. Onmiddellijk na deze meting, werd de testpersoon geconfronteerd met de andere types van water. De tijd tussen de metingen moest zo kort mogelijk worden gehouden zodat alle andere factoren die er invloed op hadden, zo constant mogelijk zouden blijven. Zo mocht de testpersoon bijvoorbeeld niet eten of drinken, of van kleding veranderen.

Het resultaatDeze twee cirkeldiagrammen geven de resultaten van de meting voor de acupunctuurcontrolepunten van de handen en voeten weer, waarbij de linker- en rechter zijde van elkaar worden gescheiden. De huidige toestand (zonder memon geharmoniseerd water) wordt getoond in het blauw, de vergelijkende waarden (met memon geharmoniseerd water) in het rood. De ideale normenwaaier (50 tot 65 eenheden) wordt getoond in het groen. Alle waarden buiten de groene waaier wijzen op een energietekort of op een energiesurplus. De waarden van met memon geharmoniseerd water liggen aanzienlijk dichter bij de ideale groene waaier.

Dit diagram toont de standaardafwijkingen voor de gemeten functionele gebieden die in percentagetermen worden voorgesteld. Hoe dichter deze factor naar nul toegaat, hoe meer ideaal de lichamelijke functies aan het biofunctionele ideaal voldoen. Na het verbruiken van memon®-geharmoniseerd water, daalde de testscore tot 3.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start