memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Basis- en informatietrilling

Wanneer u een radio of tv aanzet, stemt u altijd af op een bepaalde frequentie (die overeenkomt met een bepaalde radio- of televisiezender). Deze frequentie of trilling (1 Hz = 1 trilling per seconde of 1 MHz = 1 miljoen trillingen per seconde) is een basistrilling. Om spraak of muziek via de radio te kunnen horen, wordt er een informatietrilling aan deze basistrilling toegevoegd, wat betekent dat deze basistrilling nu informatie verder draagt.

Dit is vergelijkbaar met het menselijk lichaam. Elke cel, elk orgaan en het hele organisme trilt zoals een zender met een bepaalde basistrilling (=levensenergie), waarbij specifieke organen energie (trillingen) kunnen uitzenden die te onderscheiden zijn van de totale energie van de mens. Dit heeft natuurlijk een bepaalde waarde. De informatie (de kwaliteit, ordening, samenstelling of structuur) die de basistrilling  met zich meedraagt is heel belangrijk. Deze informatie geeft een belangrijk beeld van de gezondheidstoestand van de mens.
We weten allemaal van de beelden van de donkerveldmicroscopie  hoe gezond bloed eruit moet zien. (het bloedbeeld = informatie). Als dit beeld verandert ( bijv. samenklonteren van bloedcellen of  tekort aan witte bloedlichaampjes) of anders gezegd als de structuur van het bloed verandert, verandert ook de hoeveelheid informatie (informatietrilling ) van het bloed.
De Memon® Milieutechnologie is gebaseerd op de wetenschap dat elke trilling altijd informatie met zich meedraagt. Deze informatie maakt een trillingsgolf neutraal, schadelijk of gezondheidsbevorderend.

Winfried M. Dochow, ontwikkelaar van de memon® Milieutechnologie, deed meer dan 20 jaar lang onderzoek naar  het informatiegehalte van trillingen en hun effect op biologische systemen. Hierbij ontdekte hij, dat technisch gecreëerde trillingen die normaal niet in de natuur voorkomen, meestal een schadelijk effect hebben op mensen. Dit  schadelijke effect wordt de laatste tijd in toenemende mate onderzocht en bevestigd met betrekking tot elektrosmog.

Uiterst relevant zijn de informatietrillingen die meegedragen worden op de basistrilling van water. De invloed van de waterkwaliteit in samenhang met de opgeslagen informatie is ondertussen uitgebreid bestudeerd. Veel kennis over dit onderwerp werd de laatste jaren gepubliceerd (zie bijv. het boek "Achtung Wasser" van Bernd Bruns of de foto"s van waterkristallen van Masaru Emoto).

De aanzet tot een oplossing

De aanzet tot een oplossing voor het probleem  was zowel logisch als geniaal: de schadelijke informatie moest van de  trillingen worden weggenomen . Bij het onderzoek naar de schadelijkheid van informatiegolven, kwam een "basispatroon" naar voren van mogelijke schadelijke uitwerkingen, zodat  deze gedefinieerd en samengevat konden worden. Als oplossing voor alle schadelijke informatie maakte de heer Dochow gebruik van het destructieve interferentieprincipe. De basis wordt gevormd  door het resonantieprincipe, waarbij een exact dezelfde maar van fase verschillende tegentrilling voor de schadelijke informatietrilling  wordt opgebouwd, zodat de desbetreffende golven elkaar opheffen  De basistrilling  verliest zo de schadelijke informatie en daarmee eveneens de pathogene (= ziekmakende) werking. Hierdoor kan alle bekende schadelijke informatie doelgericht (dat wil zeggen, alleen wanneer die ook aanwezig is) en volledig worden verwijderd Dit gaat op voor de gepulste stralingsvelden (mobiele telefoon, zendmasten, draadloze  telefoons), voor wisselstroom- of elektromagnetische velden (alle apparaten die aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk en kabels) en voor statische stralingsvelden, maar ook voor de zogenaamde "geopathische stoorzones" zoals bijv. aardstralen, wateraders, etc. Het is opmerkelijk, dat door deze procedure geen nieuwe informatie met de schadelijke trillingen interfereert Dit is vaak wel het geval bij andere ons bekende oplossingen. Een andere gunstige eigenschap van de Transformer  is o.a. de verschuiving van de polarisatie van de trilling  naar het rechtspolaire bereik.

Leef in een omgeving met natuurlijke trillingen - Leef met memon® !

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start