memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom \ Research \ Principes \ Trillingen
-
 
  -
 

memon

Trillingen

Flash is required!

In de natuur is een groot aantal trillingen te vinden. Sommige van deze trillingen, zoals geluid, licht en warmte kunnen mensen waarnemen met hun zintuigen.

Andere trillingen kunnen alleen door bepaalde dieren worden waargenomen. Weer andere soorten trillingen zijn wisselstroom, radiogolven of  roentgenstraling. Veel van deze trillingen kunnen tegenwoordige worden gemeten  met technische meetapparatuur. Maar deze meetinstrumenten kunnen alleen een smal spectrum van golflengtes met een bepaalde intensiteit meten. Meetinstrumenten voor zeer zwak licht moeten nog ontwikkeld worden.

In het dagelijks leven worden we blootgesteld aan allerlei soorten trillingen, bijvoorbeeld wanneer we naar muziek luisteren of op een schommel zitten. Wanneer u een stemvork aanslaat en deze dicht bij een andere brengt die afgestemd is op dezelfde toonhoogte, zal deze tweede stemvork ook beginnen te trillen. Trillingen zijn overal om ons heen, zo draaien bijvoorbeeld de atomen in een kristalrooster rond een bepaalde evenwichtstoestand. Zelfs de wisseling van de seizoenen, de rotatie van de aarde, de hartslag of de beweging van bladeren in de wind zijn uiteindelijk niets anders dan trillingen. In de medische wetenschap wordt deze kennis bijvoorbeeld gebruikt bij het uitvoeren van een EEG of ECG, waarbij de  trillingen van de organen gemeten worden om ziektes op te sporen. In de natuurkunde wordt trilling gedefinieerd als de omzetting van energie tussen twee energievormen. Het is algemeen bekend dat alle materie bestaat uit energie - daarom vormt trilling de basis van alle leven.

Basistrilling en informatietrilling

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start