memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Rechts polariteit

Al leven op onze aarde ontwikkelde zich onder de natuurlijke invloed van het zonlicht.

Licht is circulair (draaiend) gepolariseerd. Al het leven op aarde ontstond onder de natuurlijke invloed van het zonlicht, wat overwegend rechtsdraaiend gepolariseerd is. Daarom zijn alle bouwstenen van het lichaam hierop afgestemd en trillen ze rechtspolair.  Lichaamscellen herkennen deze rechtspolariteit en kunnen  voedingsstoffen daardoor beter verwerken. Door  milieu-invloeden is deze polariteit  echter vaak foutief, wat een ongunstige invloed heeft op het organisme ).

Natuurlijk gewonnen voedsel en voedingsstoffen bezitten rechtspolaire eigenschappen op grond van de natuurlijke opslag van het zonlicht. Jammer genoeg wordt deze natuurlijke polariteit vaak verstoord door negatieve  invloeden van het milieu, de chemie, elektrosmog, industriële verwerkingsprocessen of onzorgvuldig transport. Dit leidt tot een significant waardeverlies voor  het organisme . De memon® Technologie herstelt de rechtspolaire trilling.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start