500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Licht spectrum

Beweeg het blokje en ontdek meer over de eigenschappen van het lichtspectrum

Flash is required!

Het zichtbare lichtspectrum maakt deel uit van het volledige kosmische frequentiespectrum. Slechts in een beperkt frequentiebereik kon het leven op aarde zich ontwikkelen en blijven bestaan. Het bereik van het zichtbare lichtspectrum loopt ongeveer van 390 tot 780 nm (uitgedrukt in golflengtes) of van 4 x 1014 Hz tot 7,5 x 1014 Hz (uitgedrukt in de frequentie van licht). Door de verworvenheden van onze techniek, die vaak frequentiepatronen produceren die buiten het natuurlijke lichtspectrum liggen, wordt ons leven steeds ongunstiger beinvloed).

Door de memon milieutechnologie ipict wordt in onze dagelijkse omgeving de natuurlijke toestand van het trillingsspectrum hersteld, die overeenkomt met de invloed van natuurlijk zonlicht. In deze energietoestand kan het organisme in optimale balans leven en vitaliteit opbouwen. De memon milieutechnologie zet het energiespectrum om naar deze natuurlijke parameters door gebruik te maken van natuurlijke trillingsfrequenties. Dit is van groot belang, omdat meer dan 90% van ons leven zich afspeelt in ruimtes die met kunstlicht verlicht zijn, wat een onmiskenbare invloed heeft op onze gezondheid. Dit benadrukt het vitaliserend effect van de memon® Transformer.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start