500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom \ Research \ Principes \ ipict®
-
 
  -
 

memon

ipict®

Het ipict-embleem

De informatie polarisatie interferentie chip technologie

Met ipict® hebben we een technologie ontdekt, die gebaseerd is op de wetmatigheden van resonantie en interferentie in de natuur. Het werkt op basis van  doelgerichte, energetische kwantumtransformatie. ipict® is gebaseerd op de fysische wetten van   trilling en resonantie en heeft een balancerend effect op fijnstoffelijke trillingsniveaus. Hierdoor worden de pathogene informatietrillingen  op het fijnstoffelijke niveau volledig verwijderd  door interferentie.  Zo wordt de schadelijke uitwerking van deze informatie op mensen, dieren of planten volledig teniet gedaan).

Door deze techniek  wordt de energie eveneens weer naar het   energetische zwaartepunt  van het zichtbare lichtspectrum verschoven, waardoor de omgeving in de oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht  Het energieniveau heeft een  gunstige invloed op de functionaliteit van alle organische systemen, omdat het overeenkomt met de natuurlijke blootstelling aan zonlicht. ipict®  is een holistische technologie die de weg bereidt voor een gezonde toekomst die het waard is geleefd te worden.

Kwantumtechnologie: zie Deutsche Physikalische Gesellschaft e.V.

ipict®  is een moderne, holistische technologie voor een gezondere, leefbare toekomst.

Leeft u ook al met memon® ?


Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start