500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Aard straling

Slaapt u slecht en voelt u zich"s ochtends gespannen? Voelt u zich, zelfs wanneer u voldoende geslapen heeft, moe bij het opstaan? Of lijdt u aan een ernstige ziekte? Volgens het nieuwste onderzoek in de holistische geneeskunde, is het erg waarschijnlijk dat u slaapt op een plaats die belast is door geopathische stoorzones (aardstralen). Geopathische stoorzones zijn bepaalde gebieden op het aardoppervlak, waarvan gezegd wordt dat ze schadelijke effecten hebben op de gezondheid van levende organismen. De meest gebruikelijke zijn wateraders, scheuren in gesteente, steenverschuivingen, en het Hartmann en Curry netwerk.

Flash is required!

Wateraders bijvoorbeeld hebben soms een zeer sterke straling. De precieze oorzaak van deze straling is nog niet volledig bekend. Maar er wordt aangenomen, dat de wrijving tussen het water en de verschillende gesteentelagen in de aardkorst leidt tot een energetisch effect. Het lichaam neemt deze energie op en reageert op deze stimulatie met een bijna onmerkbare spanning en zeer uiteenlopende stoornissen. Na het installeren van een memon® Kombi 4 - Transformer (zie animatie) wordt de stralingsinformatie van de waterader geneutraliseerd. Een rustige, weldadige slaap wordt daardoor mogelijk.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start