500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Technologie straling

Talrijke belastingen voor het milieu zijn voor veel mensen niet waarneembaar.

Overal in onze huizen, flatgebouwen en kantoren bevindt zich een onontwarbaar net van technische installaties. Elektrische leidingen, huishoudelijke apparaten, tv en radio, machines en computers stralen diverse elektromagnetische velden uit.

Flash is required!

Elektrosmog beinvloedt ons organisch functioneren in veel grotere mate dan jarenlang werd aangenomen. Door ons zeer vertechnologiseerde leven staan we dagelijks bloot aan elektromagnetische wisselvelden. Deze hebben een grote invloed op onze gezondheid en welbevinden. Lange tijd werd de invloed van zwakke elektrische en elektromagnetische velden en golven (die voorkomen in elk doorsnee-huishouden) op de gezondheid genegeerd. Dit is tegenwoordig niet langer houdbaar. Medisch onderzoek heeft aangetoond, dat zelfs zeer zwakke elektrische en elektromagnetische velden biologische effecten veroorzaken. Elektrische leidingen, schakelaars, stopcontacten en alle aangesloten apparaten zoals bijv. nachtlampjes (ook wanneer er geen stroom gebruikt wordt), radiowekkers, babyfoons enz., hebben invloed op ons lichaam. Zenuw- en spiercellen krijgen onjuiste informatie.

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start