memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

trillingsinformatie


Verwijdering van de schadelijke informatie

Zelfs in de natuur zijn er niet alleen positieve trillingen. Er zijn ook trillingen met informatiekwaliteit die schade kunnen veroorzaken bij langdurige blootstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij straling van onderaardse wateraders of aardverschuivingen. De memon® Transformers kunnen de schadelijke informatiegolven van alle stralingsvelden (statische, elektromagnetische, elektrische of gepulste) door het proces van destructieve interferentie verwijderen. Bij dit proces ontmoeten twee golven met dezelfde golflengte, dezelfde frequentie, dezelfde puls of fase of dezelfde amplitude elkaar. Wanneer deze twee golven bovendien 180° van fase verschillen en tegen elkaar trillen(= elke top van de ene golf valt samen met het dal van de andere) heffen ze elkaar op. Dit fenomeen wordt destructieve interferentie genoemd.

Natuurlijk evenwicht voor uw welbevinden!

De memon® Transformers harmoniseren op deze manier de lucht, het water, radiogolven, elektrosmog en aardstralen. De bestaande velden verliezen hun schadelijke informatietrillingen en daarmee hun belastend effect op het lichaam. Hierdoor kan het organisme duurzaam herstellen, wordt het algemeen welbevinden verhoogd en wordt de gezondheid op lange termijn gestabiliseerd. memon® geeft u nieuwe levenskwaliteit en meer levensvreugde.
Leef harmonisch " beleef memon®!

Meer info over schadelijke trillingsinformatie

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start