500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@memon.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

memon® Milieutechnologie GmbH

-
 
  -
 

memon

Destructieve interferentie

Flash is required!

Verwijdering van de schadelijke informatie

Zelfs in de natuur zijn er niet alleen positieve trillingen. Er zijn ook trillingen met  informatiekwaliteit die schade kunnen veroorzaken bij langdurige blootstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij straling van onderaardse wateraders of aardverschuivingen. De memon® Transformers kunnen de schadelijke informatiegolven van alle stralingsvelden (statische, elektromagnetische, elektrische of gepulste) door het proces van destructieve interferentie verwijderen. Bij dit proces ontmoeten twee golven met dezelfde golflengte, dezelfde frequentie, dezelfde puls of fase  of dezelfde amplitude elkaar. Wanneer deze twee golven bovendien 180° van fase verschillen en tegen elkaar trillen(= elke top van de ene golf valt samen met het dal van de andere) heffen ze elkaar op. Dit fenomeen wordt destructieve interferentie genoemd.

Natuurlijk evenwicht voor uw welbevinden!

De memon® Transformers harmoniseren op deze manier de lucht, het water, radiogolven, elektrosmog en aardstralen. De bestaande velden verliezen hun schadelijke informatietrillingen en daarmee hun belastend effect op het lichaam. Hierdoor kan het organisme duurzaam herstellen, wordt het algemeen welbevinden verhoogd en wordt de gezondheid op lange termijn gestabiliseerd. memon® geeft u nieuwe levenskwaliteit en meer levensvreugde.

Leef harmonisch - beleef memon®!

Meer info over schadelijke trillingsinformatie

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start