memon® Milieutechnologie GmbH

Start: Welkom \ Research \ Principes
-
 
  -
 

memon

Principes

De principes van de memon® technologie

Alle transformatoren werken volgens dezelfde basisprincipes. De details daarvan worden hier onmiddellijk onder verklaard. Neem een paar ogenblikken de tijd om meer details van de principes van ons werk te ontdekken.

Ons leven krijgt vorm door polariteit en resonantie.

De memon® milieutechnologie is gebaseerd op deze fundamentele principes en daarop berust ook de manier waarop de memon® transformatoren werken. Door de natuurprincipes zoals die van het natuurlijke lichtspectrum (390 - 780 NM) en van het milieu als basis voor alle processen te gebruiken, worden de werkelijk belangrijke factoren in acht genomen. Tenslotte is het gebruik van natuurkundige wetten, zoals bv. die van de vernietigende interferentie om pathogene informatiepatronen te wissen, de perfecte aanvulling voor de unieke geïntegreerde memon® technologie.

Trilling

In de natuur is een groot aantal trillingen te vinden. Sommige van deze trillingen, zoals geluid, licht en warmte kunnen mensen waarnemen met hun zintuigen.Andere trillingen kunnen alleen door bepaalde dieren worden waargenomen.

verder...

Destructieve Interferentie

Zelfs in de natuur zijn er niet alleen positieve trillingen. Er zijn ook trillingen met  informatiekwaliteit die schade kunnen veroorzaken bij langdurige blootstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij straling van onderaardse wateraders of aardverschuivingen.

verder...

Licht spectrum

Het zichtbare lichtspectrum maakt deel uit van het volledige kosmische frequentiespectrum. Slechts in een beperkt frequentiebereik kon het leven op aarde zich ontwikkelen en blijven bestaan.

verder...

Informatie

Alle cellen zijn uiteindelijk opgebouwd onder invloed van natuurlijk zonlicht. Ze worden door licht gevoed, onderhouden en aangestuurd, omdat licht alle levensimpulsen of trillingen bevat. Mensen hebben deze lichtinformatie nodig, die opgeslagen is in alle fysische stoffen ( bijv. in levensmiddelen en natuurlijke geneesmiddelen).

verder...

ipict®

Met ipict® hebben we een technologie ontdekt, die gebaseerd is op de wetmatigheden van resonantie en interferentie in de natuur. Het werkt op basis van  doelgerichte, energetische kwantumtransformatie.

verder...

Aard straling

Slaapt u slecht en voelt u zich"s ochtends gespannen? Voelt u zich, zelfs wanneer u voldoende geslapen heeft, moe bij het opstaan? Of lijdt u aan een ernstige ziekte? Volgens het nieuwste onderzoek in de holistische geneeskunde, is het erg waarschijnlijk dat u slaapt op een plaats die belast is door geopathische stoorzones.

verder...

Rechts polariteit

Licht is circulair (draaiend) gepolariseerd. Al het leven op aarde ontstond onder de natuurlijke invloed van het zonlicht, wat overwegend rechtsdraaiend gepolariseerd is. Daarom zijn alle bouwstenen van het lichaam hierop afgestemd en trillen ze rechtspolair.

verder...

Technologie straling

Overal in onze huizen, flatgebouwen en kantoren bevindt zich een onontwarbaar net van technische installaties. Elektrische leidingen, huishoudelijke apparaten, tv en radio, machines en computers stralen diverse elektromagnetische velden uit.

verder...

Impressum | Zoeken | Inhoud

memon® bionic instruments

Start